Fodslaw Brande fra fødslen:

FODSLAW BRANDE blev stiftet ved et møde på Brande Bibliotek den 12. oktober 1976.
Der var mødt ca. 40 interesserede op og af dem blev en bestyrelse på 9 personer valgt.
Foreningens første formand blev O. Gunnar Pedersen, Brande.

På generalforsamlingen den 30. november 1978 blev foreningens næste formand valgt og det blev Anders Østergaard, Brande.
På det samme møde gik bestyrelsen fra 9 og ned til 7 medlemmer.
Foreningens nuværende formand, Inger-Marie Nielsen, blev valgt på generalforsamingen den 26. september 1984.

Ved generalforsamlingen den 11. september 1990 blev bestyrelsen endnu engang reduceret, denne gang til 5 medlemmer.

Den 12. oktober 2001 havde FODSLAW BRANDE 25 års jubilæum og dette blev fejret på behørig vis.
Til jubilæet blev vores første æresmedlem udnævnt. Som den eneste der har fulgt foreningen fra fødslen var O. Gunnar Pedersen
et selvfølgeligt valg. O Gunnar Pedersen afgik ved døden den 11. april 2005.
Der blev den 30. september 2023 udnævnt et nyt æresmedlem, Per Rønne for sit store arbejde for foreningen bl.a. da den stod uden lokaler.

§ 2 i foreningens vedtægter lyder:

2.1 Lokalforeningens formål er, under venskabelige former, at fremme interessen for vandremotion
      ved ca. hver anden uge at arrangere otionsture i lokalområdet.
2.2 Lokalforeningen arrrangerer hvert år et antal åbne vandrearrangementer med deltagerbetaling.

På generalforsamlingen 23. januar 2019 blev det besluttet at ændre navnet fra Fodslaw Brande til Vandreforeningen Ikast-Brande Fodslaw.

På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Fodslaw 64 medlemskaber.


IKAST-BRANDE FODSLAW I FREMTIDEN:

I IKAST-BRANDE FODSLAW vil vi fortsat udvikle vore traditionelle vandrearrangementer.
Den standard som vi har oparbejdet i foreningen vil vi videreudvikle til glæde for deltagerne og hjælperne.
Men vi vil også, hvis kreativiteten er til det, forsøge at finde på nye måder at sammensætte et vandrearrangement på.

03.02.2022 – imn

© Nordic Networking