Hvad er Fodslaw

FODSLAW arbejder for at fremme vandresporten, hvor det ikke gælder om, at komme først eller gå længst, men om at komme ud i naturen og møde andre ligesindede. Man har i mange år kunnet læse i aviser og blade hvor vigtigt det er, at man får sig rørt og det kunne jo ske bl.a. ved at tage på en travetur.

Ved at gå bliver hjertet styrket og dermed forebygges hjerte / karsygdomme og risikoen for knogleskørhed mindskes. Tillige med dette giver det velvære og mulighed for at klare stress i hverdagen bedre ved at være i god form.

Alle FODSLAW-foreninger er under Hovedforeningen FODSLAW, der har hjemsted i Løgstrup ved Viborg

På nuværende tidspunkt er der 38 FODSLAW lokalforeninger fordelt næsten over hele landet, dog mangler der på Bornholm.

Pr. 1/1.2023 var medlemsskaren på 3937

Et medlemskab af FODSLAW udgør p.t. kr. 325,- for et år.

For andre i husstanden udgør prisen kr. 110,- årligt

Ajourført 15.01.2023 - imn

Der tages forbehold for kontingentforhøjelser 

© Nordic Networking